Teamleden

Team psychiatrie

Dr. Buseyne  ( consultaties vanaf 1 jan 2019 enkel nog in Hasselt)

Team psychotherapie

Dr. Buseyne, Yves Dingens, Noëmi Putzeys, Beyhan Bicici, Ellen Daemen,  Charline Huyghelier

Team psychodiagnostiek

Charline Huyghelier voor testonderzoek naar persoonlijkheid en dementie ,Ellen Daemen, Sacha Van Chaze en Mirte Vanstipelen voor onderzoek naar ontwikkelingsproblemen

Team eerste lijns psychologische begeleiding

Caroline Broekx,Sophie Slegers en Charline Huyghelier

Team psycho-educatie en coaching, voor AD(H)D en Autisme

Sacha Vanchaze, Mirte Vanstipelen en Ellen Daemen

Team studiebegeleiding

Ellen Daemen, Sacha Vanchaze, Mirte Vanstipelen

Team kinderen en jongeren

Sacha Van Chaze, Ellen Daemen, Mirte Vanstipelen


Dr. Inge Buseyne

Als psychiater en psychotherapeute is zij betrokken bij de diagnostische fase en bij het voorstellen en opvolgen van een begeleidingstraject.

Wanneer er medicamenteuze ondersteuning nodig is, neemt zij dit op zich.
Dr. Buseyne is bekend met stemmingsproblematiek (zoals bvb. depressie, bipolaire stoornis), met angststoornissen, met ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD en autisme, en met psychologische problemen bij hoogbegaafdheid.
Voor traumatherapie is Dr. Buseyne onderlegd in EMDR en in TRE (Trauma Releasing Exercices).

Zij is tevens Leif-arts.

Consultaties zijn mogelijk in het Nederlands, Frans, Engels of Spaans.

Mirte Vanstipelen

Mirte is kinder- en jongerenpsychologe. Zij maakt deel uit van ons psychodiagnostisch team en neemt intelligentie-onderzoek, onderzoek naar AD(H)D en autisme af.  Zij is gespecialiseerd in psycho-educatie  en coaching bij autisme.

Sacha Van Chaze

Sacha is kinder- en jongerenpsychologe.  Zij maakt deel uit van ons psychodiagnostisch team en neemt intelligentie-onderzoek, onderzoek naar AD(H) en autisme af.  Zij staat tevens in voor psycho-educatie en coaching voor kinderen, jongeren of volwassenen met AD(H)D en autisme. Zij specialiseert zich in hoogbegaafdheid.

Ellen Daemen

Ellen is kinder- en jongerenpsychologe en psychotherapeute. Zij is opgeleid in traumatherapie met name in EMDR. Ellen is tevens psychodiagnosticus, zij onderzoekt ontwikkelingsproblematiek en biedt na een diagnose specifieke begeleiding en coaching aan. Zij is psychotherapeute i.o.

Yves Dingens

Yves is systeem-psychotherapeut en narratief-psychotherapeut. Hij is pedagogisch opgeleid en gastdocent aan de Hogeschool Limburg – positieve psychologie – en aan het Instituut voor Psychotherapeutische Relaties en Reflectie.

Hij geeft relatietherapie, gezinstherapie en individuele therapie.  Hij biedt therapie bij relatiemoeilijkheden in partnerrelaties of in de relaties met ouders of kinderen, ondersteuning aan ouders en kinderen bij scheiding, moeilijkheden met opvoeding, seksualiteitsbeleving en seksuele geaardheid en bij levensbeschouwelijke en morele vragen. Yves is erkend groepstherapeut en is supervisor en coach in de welzijnssector.

Noëmi Putzeys

Noëmi is gegradueerde orthopedagoge, licentiate in de sociale agogiek en contextuele  psychotherapeute.  Zij biedt begeleiding aan jongvolwassenen en volwassenen, individueel of in relatie of gezin, vanuit een contextueel standpunt.

Caroline Broeckx

Caroline is klinisch  psychologe.  Zij begeleidt volwassenen en jongeren met diverse problematieken.   Zij is eerste  lijns psychologe en heeft een bijzondere interesse voor het begeleiden van angst en dwang.

Charline Huyghelier

Charline is klinisch psychologe voor adolescenten, volwassenen en ouderen.  Ze is eerstelijns psychologe en als psychotherapeute gespecialiseerd in het begeleiden van personen met persoonlijkheidsproblemen, angst en stemmingsmoeilijkheden.   Ook omtrent andere zorgen zoals emotionele problemen, dwangklachten en stressgerelateerde problemen kan je bij haar terecht.  Ze neemt psychodiagnostisch onderzoek  af naar persoonlijkheidsproblemen en naar dementie.

Beyhan Bicici

Beyhan is maatschappelijk assistente en relatie- en gezinstherapeute. Ze werkt graag met individuen, koppels en gezinnen. Psychotherapie kan plaatsvinden in het Nederlands en in het Turks.

Ze is tevens werkzaam binnen het CAW Limburg (Centrum Voor Algemeen Welzijnswerk) als psychotherapeute en supervisor.

Sophie Slegers

Sophie is orthopedagoge, zij studeerde aan de K.U.L. Zij is tevens gespecialiseerd in seksuologische hulpverlening. Sophie maakt deel uit van ons volwassenteam. U kan haar contacteren voor een intakegesprek en voor individuele therapie of relatietherapie.

Share this page

More...