Tarieven

Het tarief voor een intakegesprek bedraagt 70 euro. Het tarief per sessie bedraagt 60 euro ( vanaf 1 juli 2019).  Een sessie duurt 50 minuten.

Per sessie betaalt u cash het betreffende bedrag. Dit is ook het tarief dat we hanteren bij begeleidingen buiten de therapieruimte en bij het maken van een verslag.

Annulatieregeling: indien u niet aanwezig kunt zijn op uw afspraak dient u minstens 48 uur op voorhand uw therapeut te verwittigen. Indien dit niet gebeurd is, zal u het volledige bedrag van de afspraak worden gefactureerd. ‘t Labyrint past deze regeling strikt toe.

Het tarief voor consultatie bij Dr. Buseyne is 92 euro voor volwassenen en 118 euro voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Dr. Buseyne is niet geconventioneerd.

Voor psychodiagnostisch onderzoek zijn er aparte tarieven, naargelang de uitgebreidheid van het onderzoek.

Het totaalbedrag is 800 euro voor onderzoek naar enkeldiagnostiek.  Hierin is onderzoek, multidisciplinair overleg, adviesgesprek en verslag inbegrepen. Wanneer er sprake is van dubbele diagnostiek, bvb zowel ASS als ADHD, bedraagt het totaalbedrag 900 euro.

Voor belevingsonderzoek met drie aparte sessies, verslaggeving en eindbespreking is de kostprijs 250 euro.

Voor schoolbezoek en extern overleg bedraagt de kostprijs 100 euro. Verslaggeving van therapie kost 50 euro.

Voor persoonlijkheidsonderzoek gebruiken we de volgende testen : Young Schema Questionnaire-L3, Assesment of DSM-IV Personality Disorders Questionnaire, Dimensionale Assessment van Persoonlijkheidspathologie , Utrechtse Copinglijst en Thematic Apperception Test.    Het totaal bedrag is 400 euro, hierin zijn inbegrepen het intakegesprek, het onderzoek zelf, het psychodiagnostisch verslag en het terugkoppelingsgesprek.  Indien dit onderzoek multidisciplinair dient te gebeuren zijn er twee consultaties psychiatrie nodig bij Dr. Buseyne.

Voor dementie-onderzoek adviseren wij onderzoek CAMDEX. Dit is een uitgebreid en betrouwbaar testonderzoek naar dementie. Kostprijs is 400 euro.

Share this page

More...