Indicaties

We bieden kwaliteitsvolle en wetenschappelijk onderbouwde begeleiding en behandeling voor psychische en psychiatrische moeilijkheden :

  • stemmingsstoornissen (bv. depressie, schizoaffectieve stoornis, bipolaire stoornis)
  • angsten
  • dwangstoornis
  • relatieproblemen
  • posttraumatische stressstoornis
  • ontwikkelingsmoeilijkheden zoals ADHD en autismespectrumstoornis (ASS)
  • persoonlijkheidsproblemen
  • psychologische problemen of problemen op school door hoogbegaafdheid

Mensen met drugverslaving behoren niet tot onze doelgroep.

Psychodiagnostisch onderzoek naar ADHD, autisme en intelligentie bij kinderen, jongeren en volwassenen. Persoonlijkheidsonderzoek bij volwassenen.

Wondering where to buy Viagra with Paypal? We make it really simple. Once we’ve prescribed this medication, we’ll send the order to our online pharmacy.

Bestaande groepspraktijken zonder eigen psychiater in het team kunnen een aanvraag naar multidisciplinair overleg stellen, dat we dan in ‘t Labyrint Hasselt op maat organiseren.

Share this page

More...