Indicaties

We bieden kwaliteitsvolle en wetenschappelijk onderbouwde begeleiding en behandeling voor psychische en psychiatrische moeilijkheden :

  • stemmingsstoornissen (bv. depressie, schizoaffectieve stoornis, bipolaire stoornis)
  • angsten
  • dwangstoornis
  • relatieproblemen
  • posttraumatische stressstoornis
  • ontwikkelingsmoeilijkheden zoals ADHD en autismespectrumstoornis (ASS)
  • persoonlijkheidsproblemen
  • psychologische problemen of problemen op school door hoogbegaafdheid

Mensen met drugverslaving behoren niet tot onze doelgroep.

Psychodiagnostisch onderzoek naar ADHD, autisme en intelligentie bij kinderen, jongeren en volwassenen. Persoonlijkheidsonderzoek bij volwassenen.

Vraagt u zich af waar u Viagra met PayPal kunt kopen? We maken het heel eenvoudig. Zodra we dit medicijn hebben voorgeschreven, sturen we de bestelling naar onze online apotheek.

Share this page

More...