Indicaties

 

We bieden kwaliteitsvolle en wetenschappelijk onderbouwde begeleiding en behandeling voor :

  • stemmingsstoornissen (bvb. depressie, schizoaffectieve stoornis, bipolaire stoornis)
  • angsten
  • dwangstoornis
  • levensfaseproblematiek of verwerkingsproblematiek of rouw
  • andere emotionele moeilijkheden
  • relatieproblemen
  • posttraumatische stressstoornis
  • ontwikkelingsmoeilijkheden zoals ADHD en autisme
  • leermoeilijkheden bij kinderen en jongeren
  • studiemoeilijkheden
  • gedragsmoeilijkheden bij kinderen en jongeren
  • eetstoornissen zoals anorexia nervosa, boulemia nervosa
  • persoonlijkheidsproblemen
  • psychologische problemen of problemen op school door hoogbegaafdheid

Mensen met drugverslaving  behoren niet tot onze doelgroep.

Share this page

More...