Cursus bipolaire stoornis najaar 2019  in duo 

Wat : psycho-educatie cursus  met informatie, voorlichting en advies over bipolaire stoornis.  Je vergroot je kennis over de aandoening, de symptomen , het beloop, en over de verschillende soorten behandeling.  Je leert hoe je vroege signalen kan herkennen en met je aandoening kan omgaan.  Je vergroot zelfzorg en gezonde leefstijl.    Je doet dit samen met een naastbetrokkene (je partner, je man of vrouw, een zoon of dochter, een broer of zus, een goede vriend…) die je nauw bij je situatie wilt betrekken.

Voor de pauze is de uiteenzetting theoretisch, na de pauze is er praktische toepassing.

Voor wie : voor mensen met bipolaire stoornis en één van hun naastverwanten.  In groep, waarbij maximaal 5 mensen (elk met een naastverwante) kunnen deelnemen.

Wanneer en waar : op 6 achtereenvolgende zaterdagvoormiddagen november/december 2019.   Er is een kwartier pauze voorzien. De cursus gaat door te Hasselt, in locatie ‘t Labyrint.

Intake gebeurt in de loop van SEPT 2019in Hasselt.  Aanmelden via buseyne@tlabyrint.be.

Door wie:  Dr. Inge Buseyne , psychiater psychotherapeute met specialisatie in stemmingsstoornissen, Sophie Slegers pedagoge.

Kostprijs : Riziv conventie

,

Share this page

More...