Cursus bipolaire stoornis

Wat is dit? Psycho-educatie cursus met informatie, voorlichting en advies over bipolaire stoornis.  Je vergroot je kennis over de aandoening, de symptomen, het beloop, en over de verschillende soorten behandeling.  Je leert hoe je vroege signalen kan herkennen en met je aandoening kan omgaan.  Je vergroot zelfzorg en gezonde leefstijl.    Je doet dit samen met een naastbetrokkene (je partner, je man of vrouw, een zoon of dochter, een broer of zus, een goede vriend…) die je nauw bij je situatie wilt betrekken.

Voor de pauze is de uiteenzetting theoretisch, na de pauze is er praktische toepassing.

Voor wie: voor mensen met bipolaire stoornis en één van hun naastverwanten.  In groep, waarbij maximaal 5 mensen (elk met een naastverwante) kunnen deelnemen.

Wanneer en waar: op 6 achtereenvolgende zaterdagvoormiddagen  Er is een kwartier pauze voorzien. De cursus gaat door te Hasselt, in locatie ‘t Labyrint.

Intake gebeurt in de loop van SEPT in Hasselt.  Aanmelden via buseyne@tlabyrint.be.

Door wie:  Dr. Inge Buseyne , psychiater psychotherapeute met specialisatie in stemmingsstoornissen,

Kostprijs : Riziv conventie

Tijdens de coronaperiode kan deze cursus niet doorgaan.

Share this page

More...