Voor de cursussen Training aandachtsproblemen thuis en op school ,Groeigroep voor hoogbegaafde kinderen en jongeren, Assertiviteitstraining voor tieners en Assertiviteitstraining voor volwassenen werken wij samen met Samen Slimmer Groeien.

Cursus bipolaire stoornis najaar 2018  in duo 

Wat : psycho-educatie cursus  met informatie, voorlichting en advies over bipolaire stoornis.  Je vergroot je kennis over de aandoening, de symptomen , het beloop, en over de verschillende soorten behandeling.  Je leert hoe je vroege signalen kan herkennen en met je aandoening kan omgaan.  Je vergroot zelfzorg en gezonde leefstijl.    Je doet dit samen met een naastbetrokkene (je partner, je man of vrouw, een zoon of dochter, een broer of zus, een goede vriend…) die je nauw bij je situatie wilt betrekken.

Voor de pauze is de uiteenzetting theoretisch, na de pauze is er praktische toepassing.

Voor wie : voor mensen met bipolaire stoornis en één van hun naastverwanten.  In groep, waarbij maximaal 5 mensen (elk met een naastverwante) kunnen deelnemen.

Wanneer en waar : op 6 achtereenvolgende zaterdagvoormiddagen  vanaf 11 november 2017 mei van 10 uur  tot 11.45.    Er is een kwartier pauze voorzien. De cursus gaat door te Hasselt, in locatie ‘t Labyrint.

Intake gebeurt in de loop van SEPT/OKT 2018 in Hasselt.  Aanmelden via buseyne@tlabyrint.be.

Door wie:  Dr. Inge Buseyne , psychiater psychotherapeute met specialisatie in stemmingsstoornissen, mevrouw Tania Gevaert, psychotherapeute

Kostprijs : Riziv conventie

 

,

 

 

 

Share this page

More...