Welkom op de website van de multidisciplinaire groepspraktijk ’t Labyrint.

 

We richten ons tot kinderen, jongeren en volwassenen, individueel, als echtpaar of als gezin.

We bieden hulp bij psychologische of psychiatrische moeilijkheden, bij opvoedings- en gedragsproblemen, bij leerstoornissen en bij hoogbegaafdheid.

De context en omgeving waarin mensen leven staat voor ons centraal en we betrekken deze graag in de begeleiding.

We werken multidisciplinair wat wil zeggen dat we een hulpvraag vanuit verschillende invalshoeken benaderen. Als team overleggen we dan ook onderling zo nodig en met uw akkoord.

 

 

Share this page

More...