Werkwijze

 

Aanmelden kan op eigen initiatief of via een verwijzing van huisarts of CLB. Kennismaking begint altijd  met een intakegesprek bij een van de therapeuten. Een intakegesprek omvat meestal één of twee gesprekken. We proberen samen een duidelijk zicht te krijgen op uw hulpvraag. Van dit eerste gesprek wordt een intakeverslag opgemaakt.

Daarna komen we tot een behandeladvies. Dit kan onder de vorm van gesprekstherapie, verder onderzoek en zo nodig medicatie en psychiatrisch advies.

Soms is psychodiagnostisch onderzoek nodig, zo kunnen we bijvoorbeeld intelligentie of aandacht en concentratie meten of geheugenmoeilijkheden en kenmerken van autisme onderzoeken.

Voor kinderen zijn er aangepaste therapieën : individuele begeleiding, coaching van de ouders,training van vaardigheden in groepjes.

Mits uw akkoord brengen we uw huisarts geregeld op de hoogte van uw situatie . Op uw vraag en tegen vergoeding maken we een verslag op voor andere betrokkenen, bvb. verslaggeving voor verzekering of geneesheer van de mutualiteit.

Overleg op school (of eventueel in uw werksituatie ) is mogelijk.
GDPR – De nieuwe wet op de Privacy

Op 25 mei 2018 wordt de nieuwe wet op de privacy van kracht. Deze Algemene Verordening Gegevensbescherming of beter bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR), gaat over het beheer en de beveiliging van de persoonlijke gegevens van de Europese burgers.

In onze praktijk zullen wij een up-to-date databeheer uitbouwen, waarbij alle gegevens op een veilige en beveiligde manier bewaard worden. Dit databeheer zal worden beschreven in een document genaamd “Richtlijnen ivm de GDPR wetgeving”.

Aan de patiënten zullen wij een schriftelijk akkoord of informed consent vragen, een akkoord om de algemene en gezondheidsgegevens te bewaren, een akkoord om uw gegevens zo nodig uit te wisselen met andere hulpverleners.

Deze nieuwe wetgeving houdt evenzeer in dat alle gegevens nog alleen aan de persoon zelf kunnen en mogen verstrekt worden. Gegevens kunnen niet meer per mail worden doorgestuurd.

Elke patient heeft het recht te weten welke gegevens worden geregistreerd en bewaard en wat de bewaartermijn is. Uw gegevens worden enkel verzameld voor een welbepaald , duidelijk omschreven en wettelijk gerechtvaardigd doel.

Op de website van de Privacycommissie bevindt zich uitgebreide informatie voor elk datasubject.

Share this page

More...