Teamleden

Team psychiatrie : Dr. Buseyne

Team psychotherapie : Dr. Buseyne, Yves Dingens, Noëmi Putzeys, Beyhan Bicici, Ellen Daemen, Tania Gevaert, Charline Huyghelier

Team psychodiagnostiek : Charline Huyghelier voor testonderzoek naar persoonlijkheid en dementie ,Ellen Daemen, Sacha Van Chaze en Mirte Vanstipelen voor onderzoek naar ontwikkelingsproblemen, Dr. Buseyne voor testonderzoek naar burnout

Team eerste lijns psychologische begeleiding : Caroline Broekx,Sophie Slegers en Charline Huyghelier

Team psycho-educatie en coaching, voor AD(H)D en Autisme : Tania Gevaert, Sacha Vanchaze, Mirte Vanstipelen en Ellen Daemen

Team studiebegeleiding : Ellen Daemen, Sacha Vanchaze, Mirte Vanstipelen en samenwerking met Samen Slimmer Groeien

Team kinderen en jongeren :  Tania Gevaert, Sacha Van Chaze, Ellen Daemen, Mirte Vanstipelen

 

Dr. Inge Buseyne

Als psychiater en psychotherapeute is zij betrokken bij de diagnostische fase en bij het voorstellen en opvolgen van een begeleidingstraject.

Wanneer er medicamenteuze ondersteuning nodig is, neemt zij dit op zich.
Dr. Buseyne is bekend met stemmingsproblematiek (zoals bvb. depressie, bipolaire stoornis), met angststoornissen, met ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD en autisme, en met psychologische problemen bij hoogbegaafdheid.
Voor traumatherapie is Dr. Buseyne onderlegd in EMDR en in TRE (Trauma Releasing Exercices).

Zij is tevens Leif-arts.

Consultaties zijn mogelijk in het Nederlands, Frans, Engels of Spaans.

Mirte Vanstipelen

Mirte is kinder- en jongerenpsychologe. Zij maakt deel uit van ons psychodiagnostisch team en neemt intelligentie-onderzoek, onderzoek naar AD(H)D en autisme af.  Zij is gespecialiseerd in psycho-educatie  en coaching bij autisme.

Sacha Van Chaze

Sacha is kinder- en jongerenpsychologe.  Zij maakt deel uit van ons psychodiagnostisch team en neemt intelligentie-onderzoek, onderzoek naar AD(H) en autisme af.  Zij staat tevens in voor psycho-educatie en coaching voor kinderen, jongeren of volwassenen met AD(H)D en autisme. Zij specialiseert zich in hoogbegaafdheid.

Ellen Daemen
Ellen is kinder- en jongerenpsychologe en psychotherapeute. Zij is opgeleid in traumatherapie met name in EMDR. Ellen is tevens psychodiagnosticus, zij onderzoekt ontwikkelingsproblematiek en biedt na een diagnose specifieke begeleiding en coaching aan.

 

Yves Dingens

Yves is systeem-psychotherapeut en narratief-psychotherapeut. Hij is pedagogisch opgeleid en gastdocent aan de Hogeschool Limburg – positieve psychologie – en aan het Instituut voor Psychotherapeutische Relaties en Reflectie.

Hij geeft relatietherapie, gezinstherapie en individuele therapie.  Hij biedt therapie bij relatiemoeilijkheden in partnerrelaties of in de relaties met ouders of kinderen, ondersteuning aan ouders en kinderen bij scheiding, moeilijkheden met opvoeding, seksualiteitsbeleving en seksuele geaardheid en bij levensbeschouwelijke en morele vragen. Yves is erkend groepstherapeut en is supervisor en coach in de welzijnssector.

Tania Gevaert

Tania is gezins- en onderwijscoach en psychotherapeute.  Zij biedt individuele therapie aan jongeren en volwassenen.

Voor volwassenen geeft zij training in faalangst, assertiviteit en angermanagement, voor jongeren training in faalangst en assertiviteit, en voor kinderen de “Ik ben oké” training (sociale vaardigheden).  Ook biedt ze gespecialiseerde gezinsbegeleiding aan bij hoogsensitiviteit en hoogbegaafdheid.

 

Noëmi Putzeys

Noëmi is gegradueerde orthopedagoge, licentiate in de sociale agogiek en contextuele  psychotherapeute.  Zij biedt begeleiding aan jongvolwassenen en volwassenen, individueel of in relatie of gezin, vanuit een contextueel standpunt.

Caroline Broeckx

Caroline is klinisch  psychologe.  Zij begeleidt volwassenen, jongeren en kinderen met diverse problematieken. .  Zij is onze eerste  lijns psychologe en heeft een bijzondere interesse voor het begeleiden van angst en dwang.

Charline Huyghelier

Charline is klinisch psychologe voor adolescenten, volwassenen en ouderen.  Ze is eerstelijns psychologe en als psychotherapeute gespecialiseerd in het begeleiden van personen met persoonlijkheidsproblemen, angst en stemmingsmoeilijkheden.   Ook omtrent andere zorgen zoals emotionele problemen, dwangklachten en stressgerelateerde problemen kan je bij haar terecht.  Ze neemt psychodiagnostisch onderzoek  af naar persoonlijkheidsproblemen en naar dementie.

Beyhan Bicici

Sophie Slegers
Sophie is orthopedagoge, zij studeerde aan de K.U.L. Zij is tevens gespecialiseerd in seksuologische hulpverlening. Sophie maakt deel uit van ons volwassenteam. U kan haar contacteren voor een intakegesprek en voor individuele therapie of relatietherapie.

Beyhan is maatschappelijk assistente en relatie- en gezinstherapeute. Ze werkt graag met individuen, koppels en gezinnen. Psychotherapie kan plaatsvinden  in het Nederlands en  in het Turks.

Ze is tevens werkzaam binnen  het CAW Limburg (Centrum Voor Algemeen Welzijnswerk) als psychotherapeute en supervisor.

Share this page

More...