Voor moeilijkheden met  hoogbegaafheid, hoogsensitiveit, faalangst, assertiviteit, studiebegeleiding en onderpresteren werkt ‘t Labyrint  nauw samen met Samen Slimmer Groeien.

Voor moeilijkheden op school of in de werksituatie, werken wij graag samen met de betrokken personen ter plaatse.

Wij verwittigen graag uw huisarts of een andere verwijzer, steeds na uw akkoord.

Share this page

More...