Voorstelling

 

Groepspraktijk 't Labyrint te Ham richt zich op kinderen, jongeren en volwassenen, individueel, als echtpaar, als gezin. We bieden hulp bij psychologische of psychiatrische moeilijkheden, bij opvoedings- en gedragsproblemen, bij leerstoornissen en bij hoogbegaafdheid.

We pogen mensen te zien vanuit de context waarin ze vertoeven en we betrekken graag deze context (gezin, school, ouders, partner....) bij de voorgestelde begeleidingen.

We werken multidisciplinair; we pogen een hulpvraag vanuit verschillende invalshoeken te benaderen en vanuit onze verschillende discipline en achtergrond een voorstel aan te bieden.

Als team overleggen we dan ook onderling.

U kan een eerste afspraak maken via de mailfiche.