Voorstelling

 

We richten ons tot kinderen, jongeren en volwassenen, individueel, als echtpaar of als gezin. We bieden hulp bij psychologische of psychiatrische moeilijkheden, bij opvoedings- en gedragsproblemen, bij leerstoornissen en bij hoogbegaafdheid.

We hebben aandacht voor de context en de omgeving waarin mensen leven en we betrekken deze graag in de begeleiding.

We werken multidisciplinair; we benaderen een hulpvraag vanuit verschillende invalshoeken.

Als team overleggen we dan ook onderling zo nodig.

U kan een eerste afspraak maken via de mailfiche.